MENU

buitenlessen

Schaduwsommen

Groep 7, Groep 8
Rekenen

In deze les leren leerlingen om met behulp van schaduw de hoogte van een object te berekenen. De leerlingen leren een verhoudingstabel gebruiken in een praktijksituatie. Kerndoel 24: De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven. Kerndoel 32: De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Groep 4, 5, 6, 7, 8

Het Kleurenmonster